Lecții de instrument

* Vioară *

* Pian *

“Lumea ar trebui să înveţe să citească notele. Nu este foarte greu și este perfect posibil ca citirea notelor muzicale să fie inclusă printre materiile de bază în educaţie, aşa cum este astăzi învățarea citirii în franceză. De ce nu? Chiar dacă ne vom cultiva în această direcţie, chiar dacă nu… Aş putea vorbi până răguşesc într-o mie de programe pe posturi TV despre Mozart și să nu vă transmit nici o frântură din înțelegerea și cunoașterea pe care le-aţi putea dobândi într-o oră în care cântaţi singuri sonatele de Mozart. Și nici o carte referitoare la simfoniile lui Beethoven nu vă poate revela la fel de mult pe cât puteţi absorbi când interpretaţi versiuni ale acestor simfonii la patru mâini împreuna cu partenerul preferat… De fapt, cântând din nou si din nou, absorbim toate acele reguli abstracte neclare cu privire la formă si la structura armonică, iar restul se petrece aproape prin osmoză, simţind și descoperind acurateţea lor… Fiţi echipaţi pentru a asculta în mod activ, pentru a participa la fiecare lucrare muzicală ce vă este oferită. “

Leonard Bernstein

Muzica ar trebui sa fie ascultată, nu doar auzită, 27 Noiembrie 1959